انگشتر اپال

انگشتر اپال

انگشتر اپال

اپال به سنگ شانس و خوشبختی معروف است و به دخاطر هفت رنگ و هفت آهنگ بودنش برای هنرپیشگان مناسب میباشد و برای کسانی که به سرعت گول میخورند منسب نیست

سنگهای اوپال روشن مختص علائم ماهی و سرطان است ، در صورتی که اوپال تیره به نشانه های قوس ، دلو ، عقرب اختصاص دارد و نیز اوپال آتشی بنا به سنت هندوئی متعلق به برجهای حمل است 
انگشتر اپال

انگشتر اپال

خاصیت سنگ اپال سنگ اُپال در تمام نقاط جهان وتمام کشورها بنام سنگ شانس معروف است اين سنگ از قابلي..

880,000 قیمت بدون مالیات: 880,000

انگشتر اپال با رکاب نقره

انگشتر اپال با رکاب نقره

سنگ ماه تولد تير اپال که سنگ ماه تولد تیر است موثر بر معده ، روده ،  قلب و جريان خون بوده و..

انگشتر اپال

انگشتر اپال

سنگ شانس سنگ اُپال که بصورت انگشتر وآویز وگردنبند قابل فروش است در دنیا بنام سنگ شانس معروف ا..

880,000 قیمت بدون مالیات: 880,000

انگشتر اپال

انگشتر اپال

سنگ متولدین ماههای تيرو آبان و اسفند: سنگ  اوپال از نظر علم نجوم مربوط به نماد وسمبول&n..

880,000 قیمت بدون مالیات: 880,000

انگشتر اپال

انگشتر اپال

سنگ چاکرای یک و هفت سنگ چاکرای 1و7 اُپال می باشد این سنگ به علت تولید نیروی فوق العاده ا..

880,000 قیمت بدون مالیات: 880,000

انگشتر اپال

انگشتر اپال

  سنگ سالگرد تولدمتولدین آبان ماه و اسفندماه وتيرماه :    سنگ اُپال ..

انگشتر اپال

انگشتر اپال

خواص سنگ اُپال سنگ اُپال می تواند خوصسیاف فردی ذیل را در افراد متبلورنماید فریبنده خلاق ..

نمایش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)