انگشتر فیروزه

انگشتر فیروزه


فضایل انگشترفیروزه

پیامبر اکرم می فرماید (ص):بدست نمودن انگشتر سبب بالا رفتن دعا واجابت دعاست

حضرت علی (ع):انگشتر فیروزه جهت پیروزی در برایر مشکلات است

امام صادق (ع) : کسی که انگشتر فیروزه دست کند فقیر وبی پول نشود

استفاده از انگشتر فیروزه جهت رفع چشم زخم مردم وتقویت چشم وشادابی روح وبه قلب آرامش می دهد، گشایش سینه خوف و وحشت را از آدمی دور می سازد، دشمنان را دور و آدمی را بر آنان غالب می سازد. آدمی را در مقابل حوادث برق حفاظت کرده و نمی گذارد که آدمی در آب غرق گردد. جانوران موذی و گزنده را دور می سازد و نمی گذارد که آنها به آدمی آسیب رسانند. اول ماه نو زمانی که به ماه نگاه کردید به فیروزه بنگرید برکت و دولت برای شخص آورده و او را بی نیاز می گرداند. استفاده از آبی رنگ آن مفیدتر است.


انگشتر فیروزه

انگشتر فیروزه

..

750,000ریال قیمت بدون مالیات: 750,000ریال

انگشتر فیروزه

انگشتر فیروزه

..

1,010,000ریال قیمت بدون مالیات: 1,010,000ریال

انگشتر فیروزه

انگشتر فیروزه

..

0ریال قیمت بدون مالیات: 0ریال

انگشتر فیروزه

انگشتر فیروزه

فیروزه  : فیروزه  برایاز بین بردن فقر، جهت ایجاد فرزند، استجابت دعا، فیروزه&nbs..

1,400,000ریال قیمت بدون مالیات: 1,400,000ریال

انگشتر فیروزه

انگشتر فیروزه

..

880,000ریال قیمت بدون مالیات: 880,000ریال

انگشتر فیروزه

انگشتر فیروزه

..

0ریال قیمت بدون مالیات: 0ریال

انگشتر فیروزه

انگشتر فیروزه

..

1,270,000ریال قیمت بدون مالیات: 1,270,000ریال

انگشتر فیروزه

انگشتر فیروزه

..

880,000ریال قیمت بدون مالیات: 880,000ریال

انگشتر فیروزه

انگشتر فیروزه

..

1,400,000ریال قیمت بدون مالیات: 1,400,000ریال

انگشتر فیروزه

انگشتر فیروزه

..

1,010,000ریال قیمت بدون مالیات: 1,010,000ریال

انگشتر فیروزه

انگشتر فیروزه

سنگ فیروزه : سنگ فیروزهقدرت شفا بخشی بیکران در انواع بیماریهای ویروسی وباکتریایی ، چشم ، سوء..

1,140,000ریال قیمت بدون مالیات: 1,140,000ریال

انگشتر فیروزه

انگشتر فیروزه

..

1,270,000ریال قیمت بدون مالیات: 1,270,000ریال

انگشتر فیروزه

انگشتر فیروزه

..

0ریال قیمت بدون مالیات: 0ریال

انگشتر فیروزه

انگشتر فیروزه

..

1,010,000ریال قیمت بدون مالیات: 1,010,000ریال

انگشتر فیروزه

انگشتر فیروزه

خاصیت فیروزه امام صادق(ع): هر که انگشتر فیروزه در دست کند دستش فقیر نشود. پیامبر (ص)..

1,140,000ریال قیمت بدون مالیات: 1,140,000ریال

انگشتر فیروزه

انگشتر فیروزه

..

1,010,000ریال قیمت بدون مالیات: 1,010,000ریال

انگشتر فیروزه

انگشتر فیروزه

خواص- فیروزه آبی: جذب نیروهای مثبت ، شادی آور ، حامی اعتماد به نفس واستقامت ، دفع امواج منفی قدر..

0ریال قیمت بدون مالیات: 0ریال

انگشتر فیروزه

انگشتر فیروزه

..

0ریال قیمت بدون مالیات: 0ریال

انگشتر فیروزه

انگشتر فیروزه

..

1,010,000ریال قیمت بدون مالیات: 1,010,000ریال

انگشتر فیروزه

انگشتر فیروزه

..

0ریال قیمت بدون مالیات: 0ریال

نمایش 1 تا 20 از 30 (2 صفحه)